Tjänster

Krantransporter


Enkel distribution av svårhanterligt gods

När det handlar om tungt och svårhanterligt gods är det viktigt att ta hjälp av en transportör med ­kunnig personal, med rätt kompetenser och som har tillgång till rätt utrustning. Vi på EB Road Cargo har många års erfarenhet av säkra och ­effektiva transporter av olika tunga och svårhanterliga godstyper.

På ett flertal av våra tolv åkeri­kontor har vi krantrailrar med erfaren personal som till exempel utför transporter av stål, men vi kan även erbjuda andra typer av transporter som leveranser av tungt gods med kranbil till arbetsplatser inne i citykärnor med snäva tidsfönster för lossning.

Följ oss i sociala medier