Tjänster

Distribution


Låt oss ta hand om det dagliga flödet av gods åt er.

I takt med ökade godsvolymer och mer komplexa distributions­lösningar höjs ­kraven på snabbhet, flexibilitet, precision och kontroll. För ­transportköpande ­företag blir transportfunktionen mer betydelsefull eftersom allt mer gods ­transporteras. 

Från våra tolv kontor distribuerar vi dagligen gods ut i omkringliggande regioner och därför kan vi ta på oss uppdrag i hela Sverige. Vi har flera olika distributionslösningar för att uppfylla alla krav och önskemål som våra kunder ställer på oss som transportörer oavsett vilken typ av gods det handlar om.

Gemensamt för alla distributionssystem oavsett gods och krav är att ­alltid optimera rutter och fyllnadsgrader på ­distribuerande bil, så att både kunden och miljön gynnas.

Följ oss i sociala medier