Tjänster

Järnväg


Vi ombesörjer omlastningen vid järnvägstransporter

I Jordbro, Stockholm bedriver vi egen spårbunden omlastningsterminal och har även tillgång till frilastterminalen på samma industriområde. Där omlastar vi på daglig basis gods mellan järnväg och biltransporter. 

Vi har även samarbetspartners på andra orter i Sverige som till exempel ­Göteborg och Malmö där vi kan erbjuda omlastning av järnvägsvagnar till och från biltransporter.

Om behov finns så kan vi även erbjuda lager och terminaltjänster i samband med omlastning. 

Följ oss i sociala medier