Malmö


Besök och postadress:

Ågatan 1
225 25 Malmö

Gruppnummer: 010-60 40 660
Order/bokningar: malmo@ebroadcargo.se

Platschef

Andreas Jaskulski


Trafikledare

Thomas röjdell

010-604 07 34


trafikledare

dan lundsten

Följ oss i sociala medier