Drivmedelstillägg


Vårt DMT är baserat på SCB och Sveriges Åkeriföretags index T08SÅ12/14 och regleras from mars 2022 och tillsvidare per vecka.


2022-05-04
Prisutvecklingen på ”AdBlue”  har varit omfattande och är idag en kostnadsfaktor vi måste ta hänsyn till på ett helt annat sätt än tidigare.
Av den anledningen inkluderar vi från vecka 19 ”AdBlue” som en kostnadsfaktor i beräkningen av vårt generella drivmedelstillägg, DMT.

Vecka 34

Fjärr: 46,2%
Lokalt: 29,1%

Vecka 35

Fjärr: 46,8%
Lokalt: 29,5%

Vecka 36

Fjärr: 47,7% 
Lokalt: 30,0%

Vecka 37

Fjärr: 48,1%
Lokalt: 30,2%

Vecka 38

Fjärr: 49,0%
Lokalt: 30,7%

Följ oss i sociala medier