Drivmedelstillägg


Vårt DMT är baserat på SCB och Sveriges Åkeriföretags index T08SÅ12/14 och regleras from mars 2022 och tillsvidare per vecka.


Vårt DMT regleras enligt principerna i Sveriges Åkeriföretags index T08SÅ12/14 och uppdateras per vecka.
Från och med v44 2023 inför vi ett DMT avseende Gotland.

Vecka 27

Fjärr fastlandet: 
42,9%

Fjärr till/från Gotland:
48,0%

Lokalt:
27,4%

Vecka 28

Fjärr fastlandet: 
43,1%
Fjärr till/från Gotland:
48,0%
Lokalt:
27,5%

Vecka 29

Fjärr fastlandet: 
43,3%

Fjärr till/från Gotland:
48,1%

Lokalt:
27,6%

Vecka 30

Fjärr fastlandet:
43,0%
Fjärr till/från Gotland:
48,0%

Lokalt:
27,4
%


Varför har EB Road Cargo två olika DMT? (Gotland Fjärr och Fastland Fjärr)
 
Det har vi beroende på att kostnadsdelarna är väldigt olika mellan en transport till/från Gotland jämfört med en transport i övriga Sverige. Detta beror på att Gotlandstransporter alltid innefattar en (hög) färjekostnad. 
På en transport till/från Gotland står drivmedlet för cirka 11 % medan för en transport i övriga Sverige är motsvarande siffra cirka 31 %.
Genom diversifierat DMT säkerställer vi en så korrekt och konkurrenskraftig totalkostnad som möjligt. 
 
Varför är Gotland Fjärr DMT högre än Fastland Fjärr DMT?
EB Road Cargo:s DMT är baserat på priserna v 44 2023 (vilka var höga relativt dagens nivå). Det innebär att Gotland Fjärr DMT sjunker långsammare än Fastland Fjärr DMT då andelen drivmedel är lägre (11 % jämfört med 31 %) nu när drivmedelspriserna är lägre än referensveckan (v 44 2023). 
Vid ett omvänt förhållande, dvs stigande drivmedelspriser så kommer Gotland Fjärr DMT att stiga långsammare än Fastland Fjärr DMT av samma anledning. 


Vi uppmanar kunden att jämföra den totala kostnaden, och inte enskilda komponenter när vår konkurrenskraft ska bedömas. 

Följ oss i sociala medier