Om EB Road cargoEB Road Cargo är ett transportföretag med det lokala åkeriets fördelar. Våra tolv egna åkerikontor ger tillsammans med våra nära samarbetspartners ett rikstäckande nätverk.

Varje platskontor förfogar över egna fordon med egna chaufförer, vilket ger oss åkeriets lokala förankring och kundnära relationer. Vi har erfarenhet och kunnande inom både lastbilstransporter och järnvägstransporter. Denna unika struktur gör att vi har ett brett tjänsteutbud med kundanpassade transportlösningar som levereras med hög servicenivå.

Vår flotta består av ca 580 fordonsenheter och vår personal består av cirka 400 anställda.


Vi arbetar lokalt med det stora åkeriets fördelar!


VÅR VISION

Vi ska bli Sveriges mest uppskattade transport- och logistikföretag genom att vara lyhörda för kundens behov.


VÅR AFFÄRSIDÉ

Erbjuda kundnära logistiklösningar inom verksamhetsområden som ställer högre krav på säkerhet, hållbarhet och tillförlitlighet.

Följ oss i sociala medier